cny 2019

新春限定 專鼠優惠

從家中到外出,都給您優質的純淨好水。

了解更多
uts

BRITA 櫥下淨水系統

德國水質專家
給全家人的安心好水

了解更多 櫥下型商品優惠
jug

BRITA 濾水壺

讓你家也可以成為好水出產地

了解更多 濾水壺產品優惠

發現我們所提供,適合在家中與出門在外使用的濾水壺和濾水瓶。

BRITA Benefits Daily hydration

日常飲水

適合健康的生活方式,讓您天天喝好水。

BRITA Benefits German quality & design

德國品質與設計

令人安心的德國品質。享受迷人的德國設計。

德國傳承,優秀品質

BRITA Benefits Daily hydration

日常飲水

適合健康的生活方式,讓您天天喝好水。

BRITA Benefits German quality & design

德國品質與設計

令人安心的德國品質。享受迷人的德國設計。

BRITA Benefits German quality & design

德國品質與設計

令人安心的德國品質。享受迷人的德國設計。

為何選擇使用 BRITA®?

BRITA Benefits Great tasting water

美味的水

將自來水變成新鮮美味的 BRITA 過濾水。

BRITA Benefits Eco-friendly

環境友善

環保又方便,可取代瓶裝水。

BRITA Benefits Economical

經濟實惠

可以減少荷包支出的優點。

BRITA Benefits Daily hydration

日常飲水

適合健康的生活方式,讓您天天喝好水。

BRITA Benefits German quality & design

德國品質與設計

令人安心的德國品質。享受迷人的德國設計。

BRITA Benefits Ideal for cooking

適合用於料理美食。

最適合用來製作健康料理。

BRITA Benefits Convenient

便利

不用再帶著笨重的水瓶出門了!

BRITA Benefits Unlimited supply

無限量供應

一整天及每一天,隨時都能喝到清新的好水。

拯救環境

飲用 BRITA 過濾水有助於減少塑膠廢棄物!

瞭解其中原因!

BRITA 歷史 一杯水

BRITA 集團執行長 Markus Hankammer

BRITA CEO Markus Hankammer 肖像

在未來,每個人都能為自己量身打造好水

水能夠提升風味

如何突顯出咖啡的風味,刺激您的感官。

立即閱讀!

BRITA 咖啡 咖啡豆