BRITA 軟水機濾水器 MyPure Pro系列

mypure pro

安全健康的純淨好水

頂級中空絲膜系列淨水器 給全家人健康好水

可過濾病毒、細菌,同時保留有益礦物質,不插電、不排廢水。 硬水軟水地區皆有適用機型。去除水垢,安心生飲

mypure pro X9 超微濾淨水系統

mypure pro X9 超微濾淨水系統

旗艦機種,業界最高規格0.01微米中空絲膜濾除99.99%病毒

了解更多

硬水軟化

輕鬆去除惱人水垢,安心生飲

mypure pro X6超濾淨水系統

mypure pro X6超濾淨水系統

了解更多

mypure pro V9 超微濾淨水系統

mypure pro V9 超微濾淨水系統

旗艦機種,業界最高規格0.01微米中空絲膜濾除99.99%病毒

了解更多

甘甜好水

最佳口感

mypure pro V6 超濾淨水系統

mypure pro V6 超濾淨水系統

了解更多