BRITA waterbar 廚房裡的家人

三用龍頭

好水隨開即用

你的BRITA三用龍頭

創新的整合系統, 你期待的濾水龍頭

BRITA waterbar WD 3030 前視圖

waterbar WD 3030

waterbar WD 3030

整合過濾水與自然水, 好水隨開即用

了解更多
BRITA Benefits Great tasting water

美味的水

將自來水變成新鮮美味的 BRITA 過濾水。

BRITA Benefits German quality & design

德國品質與設計

令人安心的德國品質。享受迷人的德國設計。

保護環境

從飲用BRITA過濾水開始, 您可以幫助減少一次性塑膠廢棄物

了解更多

BRITA 歷史 一杯水

相關配件

BRITA P 濾水器 濾芯

P 1000 & P 3000

P 1000 & P 3000

專屬BRITA櫥下型淨水系統, 長達12個月的純淨好水與濾除水垢

了解更多
BRITA Benefits Convenient

便利

不用再帶著笨重的水瓶出門了!

BRITA Benefits Appliance shield

保護家電

避免累積水垢,延長家電使用壽命。

為何選擇BRITA三用龍頭?

BRITA Benefits Great tasting water

美味的水

將自來水變成新鮮美味的 BRITA 過濾水。

BRITA Benefits Unlimited supply

無限量供應

一整天及每一天,隨時都能喝到清新的好水。

BRITA Benefits Delicious hot drinks

美味的熱飲

釋放出茶、咖啡和義式濃縮咖啡的香味。

BRITA Benefits Ideal for cooking

適合用於料理美食。

最適合用來製作健康料理。

BRITA Benefits Eco-friendly

環境友善

環保又方便,可取代瓶裝水。

BRITA Benefits Convenient

便利

不用再帶著笨重的水瓶出門了!

BRITA Benefits German quality & design

德國品質與設計

令人安心的德國品質。享受迷人的德國設計。

BRITA Benefits Appliance shield

保護家電

避免累積水垢,延長家電使用壽命。